Sunday, April 24, 2011

ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗುನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕನ್ನಡ ಪೋಸ್ಟು

ರಚನೆ : ವ್ಯಾಸರಾಯರು
ರಾಗ : ಯಮನ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ
ತಾಳ : ಮಿಶ್ರ ಛಾಪು 

ಭಾಷೆ : ಕನ್ನಡ ಪಲ್ಲವಿ 
ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೇ ಬಾರೋ 

ಅನುಪಲ್ಲವಿ 
ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಮುಖವನ್ನು ತೋರೋ
 

ಕಾಲಾಲಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ನೀಲದ ಭಾವುಲಿ
ನೀಲವರ್ಣನೆ ನಾಟ್ಯವಾಡುತ್ತ ಬಾರೋ
 


ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಗೆಜ್ಜೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ
ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ವೈಜಯಂತಿಮಾಲ ೨
 


ಕಾಶಿ ಪೀತಾಂಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು
ಪೂಶಿದ ಶ್ರೀ ಗಂಧ ಮೈಯೊಳು ಗಮ್ಮ ೩

ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಗವನ್ನು ತೋರಿದ 
ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ೪