Saturday, December 28, 2013

జెండాపై కపిరాజు : పాటల పరిచయం

ఇవాళ అనగా డిసెంబర్28నవిడుదలయిన జెండాపై కపిరాజు పాటల పరిచయం!

తొలిపాట - ఇంతందంగా ఉందా లోకం...
షాషా, జీవీ ప్రకాశ్ (హమ్మింగ్ గొంతు), మరియు జావెద్ అలీ గాత్రం.
మంచి సంగీతం, ఇదే వరసలో కొన్ని ఇతర భాషా పాటలు విన్నాను కాబట్టీ, ఇది సొంత ట్యూన్ అని చెప్పలేను. అమ్మాయి పాట శ్రావ్యంగా ఉంది. అబ్బాయి పాడేపుడు అసహజత్వం కొట్టొచ్చినట్టు కనిపించింది. కొన్ని పదాలు పలకడంలో ఇబ్బంది, అస్పష్టత కనిపిస్తుంది.

రెండోది - డోంట్ వర్రీ బీ హ్యాపీ
జ్జైశ్రీనివాస్, ప్రియా హేమేశ్ గాత్రం.
మొత్తానికి సినిమా పాటల్లోకి రోజువారీ కుఱ్ఱకారు మాటాడుకునే మాటలు చొచ్చుకొస్తున్నాయనడానికి మరో ఉదాహరణ.
ఆ డప్పులు, సన్నాయి, ఈల, సాక్సఫోన్, ఘటం వాడకం ఈ మధ్య సినిమా పాటల్లో సామాన్యమయిపోయింది. 

మూడోది - మన అభిమాన గాయకుడు హేమచంద్ర పాడాడండోయ్
రాజాధిరాజాధి రాజా నేనే...
ఇది ఆ ఒక్కటి అడక్కు సినిమాలోని రాజాధిరాజాను నేనురా అన్న పాటకు దగ్గర పోలికతో ఉంది.
ఈ పాటంతా కూడా డప్పుల శ్రవణయోగమే!

నాల్గవది - తెలిసినది నువ్వంటే ఏంటో...
హరిచరణ్, సైంధవి గాత్రం
రొమాంటిక్ అని వినబోతే తత్త్వాలు చెప్పే పాట!

ఐదవది - భగవద్గీతలోని కొన్ని శ్లోకాలు
పాడింది హరిచరణ్ ట!
ఇవి విన్నాక ఒక రకమయిన విరక్తి కలుగుతుంది. అనుష్టుప్ ఛందస్సును ఎలా పాడాలో తెలీని గాయకులు ఉంటారా అని అనుకునేవాణ్ణి. కొన్ని శ్లోకాలయితే ఎక్కడ తుంచకూడదో అక్కడే తుంచారు. విసర్గం ఒకటి ఉంటుందని పాపం వీళ్ళకి తెలీదు! గీతను శ్రవణవిరుద్ధం చేస్సారు.

Saturday, December 14, 2013

కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు వికీమీడియా పురస్కారం

విశ్వనాథ, తన  విశ్వనాథ పంచశతిని కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు పంతులుగారికి అంకితమిస్తూ పుస్తకం మొదట్లో తొలి ఆంధ్రవిజ్ఞానసర్వస్వ నిర్మాతకిచ్చిన నీరాజనం!

అధునాతన సంస్కృతికిని
ప్రధానబీజమ్మ వీవు పాండిత్యపయో
నిధి వీవు మార్గదర్శక
సుధారుచివి నిన్ను మఱవఁజొచ్చిరి యాంధ్రుల్

ఆంధ్ర విజ్ఞానసర్వస్వ మద్ది నీవు
మొదలువెట్టితి మా కది కుదురలేదు
ఆంగ్ల విజ్ఞానసరస్వ మట్లు దాని
వెలయఁజేతుము క్షమియింపవే!మహాత్మ!

నీ రచిత వ్యాసంబు లు
దారంబగు నీదు నాత్మదర్పణముల్ నీ
సారమతి ముదగల్గిన
యారంభంబులకు విజయ మగుత మహాత్మా!*


ఇదే స్ఫూర్తితో తెలుగు వికీపీడియా సభ్యులలో కొందరిని తెలుగు వికీపీడియా దశాబ్ది సందర్భంగా విశిష్ట వికీపీడియన్ గా గుర్తించి సన్మానింప తలఁచాము. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ నిర్ణయంలో పాలు పంచుకోగలరు.

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE:%E0%B0%95%E0%B1%8A%E0%B0%AE%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81_%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B0%A3%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B1%81_%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AE%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE_%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%82