Tuesday, December 11, 2012

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్త్వం విడుదల చేసిన సరికొత్త తెలుగు ఖతులు

౨వ అంతర్జాతీయ తెలుగు
అంతర్జాల సదస్సులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు విడుదల చేసిన ఖతులు :

ఈ ఖతులను తెలుగు విజయం జాలగూడు నుండి దింపుకోవచ్చు. 


No comments:

Post a Comment