Thursday, October 26, 2017

భలే మంచి చిట్టి కథల పుస్తకం - ప్రకృతికి మిమ్మల్ని మరింత దగ్గిర చేస్తాయీ కథలు

ఈ లింకులో పుతకాన్ని చదువుకోండి.
ఈ లింకులో పుస్తకం పిడిఎఫ్ గా దింపుకోండి.
ఈ చిట్టి కథల పుస్తకాన్ని విజయేంద్ర గారిని నేరుగా మంచిపుస్తకం ఆఫీసులో కలిసినపుడు తీసుకున్నాను. తీసుకుని ఒక ఆర్నెల్లయింది. ఇప్పుడు చదవడానికి వీలయింది. పుస్తకమంతా ౪౬ పేజీలో ఒక్క పట్టులో చదవడం అయిపోయింది.
మొదటి కథ వానర జాతకం. జాతక కథల్లో కోతి(వానర) రూపంలో బోధిసత్త్వుడు ఉన్న కథ ఇది. కాల్పనికం. మనిషి ఏ విధంగా ప్రకృతిని నాశనం చేస్తున్నాడో చెప్పడానికి వాడుకున్న కథ. బలే ఉంది!
రెండో కథ తమాషా కథ. సాధారణ వాక్యాల్లో అసాధారణ విషయాలని రచయిత చెప్పేసారు. మనలో కొందరు పక్షులని చూడటమే హాబీగా కలిగి ఉంటారు, వాళ్ళని బర్డ్‌వాచర్స్ అంటాము. ఆ బర్డ్‌వాచర్స్ ని పక్షులు ఏ విధంగా తిరిగి అదే పనిగా చూస్తాయో, వాళ్ళని ఎలా చిక్కుల్లో పడేస్తాయో ఈ కథలో తెలుసుకోవచ్చు. పక్షుల బడులు ఎలా ఉంటాయి, అక్కడ ఏమేం పాఠాలు చెబుతారో చూచాయగా తెలుస్తుంది.
మూడో కథతో మన కథల కథానాయిక నోరా పరిచయముంటుంది.
ఈమె ఎలా పుట్టింది, ఎలా పెరిగింది? ఎందుకని ఈమె ఆడ మోగ్లీ అన్న విషయాలు తెలుస్తాయి.
నాలుగో కథలో నోరా వాళ్ళింటికి జెస్సికా అనే బంధువు వస్తుంది. ఆమెను గాబరా పెట్టేసి మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా చేస్తుంది మన కథానాయిక. పీతలభక్షణాటకం మీరూ చదవండి.
ఐదో కథలో నోరాకు ఆమె పెంపుడు కుక్కలకు ఉన్న సంబంధం మనం చూస్తాము. కుక్కలు మనుషులకన్నా ఎంతో ఎక్కువ ఓపికతో, అనుశాసనంతో ఉంటాయని తెలిపే కథ.
ఆరో కథలో మన ఆడ మోగ్లీ మరో మోగ్లీని చేరదీస్తుంది. తోడేళ్ళకున్న సహజ లక్షణాల చర్చ ఈ కథలో దొరుకుతుంది.
ఏడో కథ షిట్ కథ. సిటీ జనాలు గ్రామానికి వెళ్ళటం, అక్కడ వ్యక్తి లక్షల జనాభా ఉన్న పట్టణ ప్రజలు గ్రామాలకి ఇవ్వాల్సిన నిజమైన కానుక అడుగుతాడు - అది వాళ్ళ షిట్. ఎందుకని అలా అడిగాడో, కథ చదివి తెలుసుకోండి. ఇదే కథ ఉత్తర భాగంలో హైదరాబాద్ మహిళలు వాళ్ళ పెంపుడు నేస్తాలతో ఎంత మమేకమైపోయారో, ఆ చనువు వలన ఏ కుక్క/పిల్లి కనిపించినా వీరితో ఎలా స్నేహపూర్వకంగా మసలుతాయోనన్న విషయం చదువుతాం.
ఏడో కథ - మానవాపఃప్రీతి ఉపాఖ్యానం. ఈ కథలో ఒక పెద్దపులి, ఒక కొండచిలువ మనిషికున్న బాధల గురించి తెలుసుకునేందుకు ప్రపంచాన్ని చుట్టొస్తాయి. మనిషి ఎవరికి బానిస? ఎందుకు అలా ప్రవర్తిస్తాడోనన్న విషయం హాస్యం జోడించి చెబుతూనే విజయేంద్ర గారు పని చేస్తున్న సంస్థ సాంగత్య గురించి వివరిస్తారు. ప్రకృతి ఒడిలో, ప్రకృతితో మమేకమై ఎలా బ్రతకవచ్చోనన్న విషయం ఒక సందేశాత్మక విధానంలో చెబుతాడు రచయిత.
ఆఖరున రచయిత గురించిన కథను రచయిత రాతలోనే చదువుకుంటాం.

తప్పకుండా మీరూ ఈ పుస్తకం చదివి మీ స్పందన తెలుపగలరు.


No comments:

Post a Comment